Una "petita" investigació. Els conceptes Nano, Nanociència  i Nanotecnologia

Objectius

 • Conèixer i entendre que és la nanociència, la nanotecnologia i el significat matemàtic de la paraula nano.
 • Desenvolupar la capacitat investigadora, cercant la informació necessària i utilitzant diverses fonts.
 • Obtenir informació, interpretar i analitzar textos orals i escrits.
 • Comunicar, amb claredat i rigor, per escrit i verbalment els coneixements adquirits.

Continguts

 • Recollida i tractament d'informació en diferents formats.
 • Comunicació d'idees i processos tot emprant el llenguatge escrit.
 • El significat i l'abast dels conceptes nanotecnologia i nanociència.

Descripció de l'activitat

Es treballa individualment i té una durada d'1 sessió.

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

1. Es planteja la següent situació:

Avui toca classe de tecnologia i en Nano està content: li agrada molt el que s'hi treballa, i també les professores

La Teresa i l'Anna, les professores d'en Nano han començat la classe explicat l'origen etimològic de les paraules ciència i tecnologia :

 • Ciència: Prové  del nom llatí 'scientia' i ve a significar: ‘coneixement’
 • Tecnologia: Prové del grec "techne" que vol dir art, tècnica, ofici i "logos" que vol significar conjunt de sabers.

Les definicions han provocat un enrenou a la classe ja que tothom volia saber l'origen etimològic del seu nom, i fins hi tot, del seu cognom.

En Nano tot nerviós, ha demanat el significat del seu nom. Avui intueix que no és un nom qualsevol.

Les professores, que coneixen que el nom del seu alumne no és un nom qualsevol, han proposat un petit treball d'investigació al voltant del terme nano.


2. Després de consultar diversos document cal redactar un informe, que pot incloure imatges, que doni resposta a les següents preguntes:
 • Quin és el significat matemàtic de la paraula nano? 
 • Quin és el significat de les paraules naociència nanotecnologia?
 • Quins canvis podem observar amb els materials quan es treballa a nanoescala?
 • Mira l'exposició How small is Nano? i explica què t'ha cridat l'atenció.
 • En quins camps s'utilitza actualment la nanotecnologia?