Activitats‎ > ‎

Nano, what is nano? How small is nano?

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsmart-lighting.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FSmart-Lighting-Nanospain-2016-480x360.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsmart-lighting.es%2Fla-nanociencia-mundo-lo-pequeno%2F&docid=BnAMZK8zUaf1gM&tbnid=Ti7pPma94WchyM%3A&w=480&h=360&bih=613&biw=1366&ved=0ahUKEwjzlYKw5v3PAhWFVxoKHRnqAbQQMwgaKAAwAA&iact=mrc&uact=8

       http://smart-lighting.es/la-nanociencia-mundo-lo-pequeno/

Objectius

  • Reflexionar i extreure conclusions de l'activitat En Nano té mal de cap.
  • Conèixer i entendre que és la nanociència, la nanotecnologia i el significat matemàtic de la paraula nano.

Contingut

  • El mètode científic.
  • El concepte d'escala. El nanòmetre.
    
 Descripció de l'activitat

Es treballa amb els mateixos  grups cooperatius de l'activitat En Nano té mal de cap i amb el grup classe. Té una durada aproximada d'1 sessió.

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

1. Es planteja la següent situació:

Avui en Nano arriba a classe i la troba diferent: penjades al passadís imatges de coses petites i ja dins la classe, cartells amb gràfics i lletra, molts gràfics i força lletra! En Nano ja imagina que avui les coses aniran diferent....

Arriben a classe l’Anna i la Teresa, les professores del Nano, amb l’entusiasme de sempre però sense caixes, pastilles ni daus. I amb un posat seriós ens han dit: Avui toca reflexionar, entendre què hem fet tots aquests dies amb les pastilles i els daus... Aneu prenent nota de tot el que diem; és molt important.

I tota la classe participa en aquesta activitat: ara un aixeca el braç i explica què ha entès; l’altre puntualitza i les professores posen ordre a tot plegat.


2. Discussió amb el grup-classe.
  • Parlem de la pràctica En Nano té mal de cap: què hem fet?, amb quina intenció?
  • Experiència amb les pastilles. Què hem observat? 
  • El model matemàtic utilitzat per explicar el fenomen. Què volem comprovar? Com ho fem? 
  • Conclusions de l’experiència: el model matemàtic explica l’experiment? Què volem comprovar? 
3. Reflexió amb el grup-classe sobre el significat de la paraula nano. Lectura i comentari dels materials que es troben penjats a l'aula i al passadís.

4. Reflexió i conclusions de l'activitat


Nano, what is nano? How small is nano?.odt