Activitats‎ > ‎

En Nano té mal de cap

Objectius

 • Experimentar com les propietats d'un material poden canviar si es treballa  en la nanoescala.
 • Emprar conceptes, eines, estratègies matemàtiques i el raonament matemàtic per comprendre els efectes de la grandària.
 • Guanyar destresa en la utilització del Calc.
 • Reflexionar i extreure conclusions de l'experimentació.

Continguts

 • Canvis en les propietats de la matèria segons l'escala
 • Modelització matemàtica d'experiments científics
 • Utilització del Calc per tractar la informació. Introducció de fórmules en full de càlcul.
 • Àrea i Volum
 • Escales aritmètiques i logarítmica
 • Potències. Notació científica
 • Funcions: Gràfiques
 • El mètode científic

Descripció de l'activitat

Es treballa en grups cooperatius de 4 alumnes (Veure document Formació de grups de treball). Té una durada aproximada de 5 sessions.

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

1. Es planteja la següent situació:

 En Nano té mal de cap

Fa uns dies en Nano va anar al metge perquè darrerament sovint té mal de cap. El metge li va receptar unes pastilles efervescents que s'ha de prendre únicament quan tingui mal de cap. Ara mateix en Nano té un mal de cap molt fort i vol prendre les pastilles el més aviat possible.

Quina de les següents opcions li recomanaríeu i per què?

 • Prendre directament la pastilla sense dissoldre.

 • Tenir paciència i esperar que la pastilla es dissolgui.

 • Tallar la pastilla a trossos i esperar que aquests es dissolguin.

 • Esmicolar la pastilla fins que només quedi pols i esperar que es dissolgui.

 • Altres


2. Els alumnes elaboren una hipòtesi.

3. Comproven experimentalment si la seva hipòtesi és correcta.

4. Modelitzen l'experiment.

5. Reflexionen i extreuen conclusions.


En Nano té mal de cap.odt