Activitats‎ > ‎

En Nano observa les gotes de pluja

Objectius

 • Entendre el món nano des de diferents àrees del coneixement i utilitzant diferents procediments: els propis del món científic, matemàtic i plàstic.
 • Dur a terme activitats i investigacions senzilles sobre el món nano.
 • Entendre i utilitzar el mètode científic com a eina de treball.
 • Comprendre el concepte de materials hidrofòbs i hidròfils.
 • Descobrir experimentalment la hidrofobicitat i la hidrofília.
 • Guanyar destresa en la utilització del GeoGebra
 • Saber treballar en grup: col·laborar amb els companys per tal de realitzar un producte final, guanyar autonomia i responsabilitat a l’hora gestionar el temps, el to de veu i les tasques a fer.
 • Comunicar, amb claredat i rigor, per escrit i verbalment, els coneixements adquirits i els resultats obtinguts.

Continguts

 • Còniques
 • Rectes tangents
 • Angles
 • Propietats de la matèria

Descripció de l'activitat: 

Es treballa en grups cooperatius de quatre alumnes (veure document Formació de grups de treball). Té una durada aproximada de quatre sessions. 

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

1. Es planteja la següent situació:


Fa una estona ha plogut una mica. En Nano surt al jardí i es fixa en les gotes d'aigua que han quedat sobre el banc de fusta, la regadora de plàstic, les flors i la samarreta de cotó que hi ha sobre el banc.
Què creieu que observa en Nano a cadascun dels objectes anteriors i per què?
      • Tot està moll en Nano ho veu tot igual
      • Alguns objectes han absorbit tota l'aigua i en altres, les gotes sobre els objectes tenen formes diferents i tendeixen a moure's o lliscar de diverses maneres
      • Altres

2. Els alumnes responen a partir de la seva intuïció.

3. Comproven experimentalment si la resposta és correcta. 

4. Investiguen  sobre hidofobicitat i hidrofília

5. Reflexió i conclusions de l'activitat