En Nano vol guanyar un premi Nobel

Objectius

  • Conèixer un material nanotecnològic com el grafè, les seves propietats i possibles aplicacions.
  • Desenvolupar la capacitat investigadora, cercant la informació necessària i utilitzant diverses fonts.
  • Reflexionar i extreure conclusions de l'experimentació.
  • Saber treballar en grup:col·laborar amb els companys per tal de realitzar un producte final, guanyar autonomia i responsabilitat a l'hora de gestionar el temps, el to de veu i les tasques a fer.
  • Comunicar, amb claredat i rigor, per escrit i verbalment, els coneixements adquirits i els resultats obtinguts.

Continguts

  • Canvis en les propietats de la matèria segons l'escala
  • El mètode científic: observació, formulació d'hipòtesis, experimentació i extracció de conclusions.
  • Activitats de laboratori: les coses nano es comporten diferent.
  • El mètode científic

Descripció de l'activitat

Es treballa en grups cooperatius de 4 alumnes (Veure document Formació de grups de treball). Té una durada aproximada de 5 sessions.

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

  1. Es planteja la següent situació:
 En Nano vol guanyar un premi Nobel

Avui plou i en Nano no pot sortir al pati a jugar a pilota, així que decideix buscar per internet informació sobre els premis Nobels, ahir va escoltar una conversa sobre aquests premis i té curiositat.  

Ha trobat que l'any 2010 es va donar el premi nobel de física a dos investigadors per un nou material que pot revolucionar l'electrònica del futur.

    Nobel de Física para el grafeno, un material revolucionario

Los premiados son Andre Geim y el que fue su alumno de doctorado, Konstantin Novoselov, que obtuvieron este material, formado por una única capa de átomos de carbono, con un procedimiento experimental conceptualmente muy simple: sustrayendo, con cinta adhesiva, láminas sucesivas de un bloque de grafito, el material del que están hechas las puntas de los lápices. Muchos pensaban que era imposible, pero los dos galardonados con el Nobel son de esos científicos que explotan toda la osadía creativa en el laboratorio.

[http://elpais.com/diario/2010/10/06/futuro/1286316001_850215.html]

Després de llegir la notícia, agafa paper, llapis i cel·lo, està decidit a fer grafè.

Què aconsellaries fer a en Nano i per què?

a) No perdre el temps amb l'experiment, els premiats són científics i han estat molts anys investigant.

b) Sembla massa senzill per ser veritat, però val la pena intentar-ho.

c) Possiblement la noticia és incompleta i l'experiment no resultarà.

d) Altres.2. Els alumnes elaboren una hipòtesi.

3. Comproven experimentalment si la seva hipòtesi és correcta.

4. Esbrinen el per què.

5. Reflexionen i extreuen conclusions.En Nano vol guanyar un premi Nobel.odt