En Nano vol comprar un desodorant

Objectius

 • Conèixer els avantatges i inconvenients de la utilització de les nanopartícules de plata.
 • Experimentar com les propietats d'un material poden canviar si es treballa  en la nanoescala.
 • Desenvolupar la capacitat investigadora, cercant la informació necessària i utilitzant diverses fonts.
 • Reflexionar i extreure conclusions de l'experimentació.
 • Saber treballar en grup:col·laborar amb els companys per tal de realitzar un producte final, guanyar autonomia i responsabilitat a l'hora de gestionar el temps, el to de veu i les tasques a fer.
 • Comunicar, amb claredat i rigor, per escrit i verbalment, els coneixements adquirits i els resultats obtinguts.

Continguts

 • Canvis en les propietats de la matèria segons l'escala
 • El mètode científic: observació, formulació d'hipòtesis, experimentació i extracció de conclusions.
 • Activitats de laboratori: les coses nano es comporten diferent.
 • El mètode científic

Descripció de l'activitat

Es treballa en grups cooperatius de 4 alumnes (Veure document Formació de grups de treball). Té una durada aproximada de 5 sessions.

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

 1. Es planteja la següent situació:
 En Nano vol comprar un desodorant

En Nano és un gran lector de mangas japonesos, avui ha entrat al seu blog preferit de manga i ha trobat un anunci de desodorant que li ha cridat l'atenció. Després de veure l'anunci creu que potser podria comprar-se aquest desodorant japonès.


Aquest és el desodorant de moda d'aquest estiu, és de Shiseido i es diu Ag+, perquè porta partícules de plata ionitzades que són molt efectives eliminant microorganismes.

Què aconsellaries fer al Nano i per què?

a) Comprar-se el desodorant, per les seves propietats aconseguirà no fer olor a suat.

b) No comprar-se el desodorant, potser la plata no és bona per la pell.

c) No comprar-se el desodorant, segur que és una publicitat enganyosa.

d) Altres.


2. Els alumnes elaboren una hipòtesi.

3. Comproven experimentalment si la seva hipòtesi és correcta.

4. Esbrinen el per què.

5. Reflexionen i extreuen conclusions.En Nano vol comprar un desodorant.odt