En Nano fa pastissos

Objectius

  • Conèixer alguns equips i eines que utilitzen els científics per treballar en la nanoescala.
  • Desenvolupar la capacitat investigadora, cercant la informació necessària i utilitzant diverses fonts.
  • Reflexionar i extreure conclusions de l'experimentació.
  • Saber treballar en grup:col·laborar amb els companys per tal de realitzar un producte final, guanyar autonomia i responsabilitat a l'hora de gestionar el temps, el to de veu i les tasques a fer.
  • Comunicar, amb claredat i rigor, per escrit i verbalment, els coneixements adquirits i els resultats obtinguts.

Continguts

  • Canvis en les propietats de la matèria segons l'escala
  • El mètode científic: observació, formulació d'hipòtesis, experimentació i extracció de conclusions.
  • Activitats de laboratori: les coses nano es comporten diferent.
  • El mètode científic

Descripció de l'activitat

Es treballa en grups cooperatius de 4 alumnes (Veure document Formació de grups de treball). Té una durada aproximada de 5 sessions.

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

  1. Es planteja la següent situació:
 En Nano fa pastissos

En Nano està content perquè és l’aniversari de la seva germana petita i vol donar-li una sorpresa. Es tanca a la cuina  i decideix fer una coca de iogurt: farina, ous, llevat, oli i iogurt. Fàcil i ràpid.

Posa la coca al forn i espera 20 minuts. El rellotge del forn l’avisa que el pastís ja està fet. Es posa les manyoples de la cuina per treure’l del forn i en aquest moment precís la germana que està muntant un castell amb peces Lego® el crida des del menjador:

- Nano, vine a ajudar-me amb aquesta construcció, que no me’n surto! 

En Nano surt de la cuina disposat a donar un cop de mà. Sent tant ràpid com és, s’ha oblidat de treure les manyoples. No passa res...Quin consell donaries a Nano i per què?

a) Treure les manyoples de la mà abans d’ajudar la germana amb la seva construcció.

b) No passa res, amb paciència no tindrà problemes per ajudar la germana amb la seva construcció.

c) Quan vegi la grandària de les peces pot decidir si es treu les manyoples o se les deixa posades.

d) Altres.


2. Els alumnes elaboren una hipòtesi.

3. Comproven experimentalment si la seva hipòtesi és correcta.

4. Esbrinen el per què.

5. Reflexionen i extreuen  conclusions.En Nano fa pastissos.odt