En Nano fa castells de sorra

Objectius

  • Experimentar com les propietats d'un material poden canviar si es treballa  en la nanoescala.
  • Desenvolupar la capacitat investigadora, cercant la informació necessària i utilitzant diverses fonts.
  • Reflexionar i extreure conclusions de l'experimentació.
  • Saber treballar en grup:col·laborar amb els companys per tal de realitzar un producte final, guanyar autonomia i responsabilitat a l'hora de gestionar el temps, el to de veu i les tasques a fer.
  • Comunicar, amb claredat i rigor, per escrit i verbalment, els coneixements adquirits i els resultats obtinguts.

Continguts

  • Canvis en les propietats de la matèria segons l'escala
  • El mètode científic: observació, formulació d'hipòtesis, experimentació i extracció de conclusions.
  • Activitats de laboratori: les coses nano es comporten diferent.
  • El mètode científic

Descripció de l'activitat

Es treballa en grups cooperatius de 4 alumnes (Veure document Formació de grups de treball). Té una durada aproximada de 5 sessions.

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

  1. Es planteja la següent situació:
 En Nano fa castells de sorra

En Nano va estar aquest cap de setmana passat a la platja de Mataró amb els amics del Cau. En Nano va presumir davant els amics (i les amigues, sobretot la Laia...) de manetes i de que se li donen molt bé les manualitats.

Abans de marxar de la platja va agafar una bossa plena de sorra, la va posar a la motxilla i va pensar que en arribar a casa faria un castell de sorra, es faria una foto amb ell i la penjaria al facebook per impressionar els amics.
Avui decideix posar-se mans a l’obra. Primer, fa un esbós del castell que vol fer i després prepara tot el material i el posa damunt la taula de la terrassa: la sorra de la platja de Mataró, estris per treballar la sorra, aigua i motlles variats. A última hora, afegeix una sorra de colors que li van regalar els avis; pensa que pot donar una nota de color al seu castell. O potser no? I si fa un castell de color?

Quin consell donaries a Nano i per què?

a) La sorra de la platja de Mataró és molt bona per fer castells i és millor no barrejar-la amb una de “sintètica”.

b) La sorra de colors farà que el castell sigui més bonic.

c) Barrejar les dues sorres farà que el castell sigui més original.

d) Altres.


2. Els alumnes elaboren una hipòtesi.

3. Comproven experimentalment si la seva hipòtesi és correcta.

4. Esbrinen el per què.

5. Reflexionen i extreuen conclusions.En Nano fa castells de sorra.odt