En Nano estampa samarretes

Objectius

  • Conèixer quins processos utilitza la nanotecnología per a la fabricació de nanoestructures: nanolitografia nanofabricació i top-down i bottom-up.
  • Desenvolupar la capacitat investigadora, cercant la informació necessària i utilitzant diverses fonts.
  • Reflexionar i extreure conclusions de l'experimentació.
  • Saber treballar en grup:col·laborar amb els companys per tal de realitzar un producte final, guanyar autonomia i responsabilitat a l'hora de gestionar el temps, el to de veu i les tasques a fer.
  • Comunicar, amb claredat i rigor, per escrit i verbalment, els coneixements adquirits i els resultats obtinguts.

Continguts

  • Canvis en les propietats de la matèria segons l'escala
  • El mètode científic: observació, formulació d'hipòtesis, experimentació i extracció de conclusions.
  • Activitats de laboratori: les coses nano es comporten diferent.
  • El mètode científic

Descripció de l'activitat

Es treballa en grups cooperatius de 4 alumnes (Veure document Formació de grups de treball). Té una durada aproximada de 5 sessions.

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

  1. Es planteja la següent situació:
 En Nano estampa samarretes

La classe d'en Nano vol recollir diners per entregar a la Marató de TV3 d'aquest any, han decidit que faran un concurs de dibuixos, llavors caldrà formar un jurat i escollir el millor dibuix. Aquest dibuix quedarà estampat en samarretes que podran vendre a la Fira que organitza l'escola amb l'objectiu de recaptar diners per diversos projectes solidaris.

En Nano creu que si porten a fer l'estampació a una empresa especialitzada el preu serà molt car i no podran aconseguir beneficis
Què aconsellaries fer al Nano i per què?

a) Cal portar a fer les samarretes a l'empresa especialitzada, si es fa a l'escola la qualitat serà molt dolenta i no podran vendre-les.

b) Millor fer l'estampació a l'escola, segur que poden trobar un bon vídeo que expliqui com fer-ho i el marge de benefici serà més gran.

c) Cada nen de la classe pot pintar la seva samarreta seguint el dibuix guanyador, cada samarreta serà diferent i tindrà més valor

d) Altres.


2. Els alumnes fan una hipòtesi a partir de la seva intuïció.

3. Comproven experimentalment si la seva hipòtesi és correcta.

4. Esbrinen el per què.

5. Reflexió i conclusions de l'activitat En Nano estampa samarretes.odt