Activitats‎ > ‎

Describing and drawing our Nano

Premeu sobre la imatge 
                                                            per veure l'animació

Les activitats d'aquest bloc han estat pensades i realitzades per la professora d'anglès Elisabet Ibáñez Feliu i la professora de visual i plàstica Núria González León.

Objectius    
 • Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 • Entendre el món nano des de diferents àrees de coneixement i utilitzant diferents procediments: els propis del món científic, matemàtic i plàstic.
 • Produir textos orals i escrits de tipologia diversa.
 • Fer textos descriptius en llengua anglesa.
 • Dibuixar el personatge Nano.
 • Crear una animació amb el programa GIMP.
 • Saber treballar en grup: col·laborar amb els companys per tal de realitzar un producte final.
 • Comunicar, amb claredat i rigor, per escrit i verbalment els coneixements adquirits.

Continguts

 • Descripció d'un personatge: el text descriptiu.
 • Adjectius comparatius i superlatius.
 • Expressió escrita.
 • Comprensió oral.
 • Expressió mitjançant vinyetes.
 • Creació gràfica

Descripció de l'activitat: 

Aquesta activitat es realitza des de les matèries llengua anglesa i visual i plàstica. L'activitat de llengua anglesa es fa individualment i té una durada de 3 sessions.            A visual i plàstica es treballa en grups de 2 o 3 alumnes i té una durada de 5 sessions.           

El desenvolupament de l'activitat és el següent: 

  Llengua anglesa

     1. Es planteja la següent situació:

Describing our Nano

 Avui en Nano està adormit a la classe d'extraescolars d'anglès. 
Que si verbs irregulars amunt, verbs irregulars avall, a la dreta, a l'esquerra...
Li sembla que mai els podrà aprendre!
En un moment es mira les mans, els peus, les cames... i s'imagina a ell mateix com un personatge "Pokèmon" que tant li agrada buscar i caçar. Com és ell en realitat? ... o en l'imaginari?
De sobte la professora, l'Elisabet el fa retornar a la realitat: Ei Nano, que avui toca parlar de tu!
En Nano es posa vermell perquè la Martina l'està mirant, i a ell li agrada la Martina.... 
Agafa el bolígraf i en un plis-plas té enllestida la feina que li ha proposat l'Elisabet.
I és que parlar de nano a en Nano l'hi és molt fàcil!

      2. Els alumnes consulten diverses webs de nanociència i nanotecnologia en llengua anglesa i elaboren els seus apunts. 

 
http://www.nanotech-now.com/current-uses.htm      http://www.explainthatstuff.com/nanotechnologyforkids.html    http://nanozone.org/
              
http://www.nano.gov/nanotech-101      https://drive.google.com/open?id=0B6ZjiYvwZtF8b2dxYXptRHZXVUk    http://www.nanowerk.com/nanotechnology/introduction/introduction_to_nanotechnology_1.php

http://www.understandingnano.com/nanotech-applications.html

     
     3. Els alumnes descriuen el personatge Nano seguint una sèrie de pautes:
 
Think and plan
 •  What does nano look like?
 •  What is nano like?
 •  What adjectives can describe nano powers?.
 •  What can these powers do?
 •  What things does nano like and dislike?
 •  What is nano good and bad at?
 •  What are nano's dreams for the future?
 •  Has nano got any mission?
    Plan
 • Paragraph 1. Appearance and personality.
 • Paragraph 3. Interests and abilities.
 • Paragraph 4. Role and future mission.
 • Paragraph 4. Conclusions

      4. Creen un primer esborrany que lliuren al professor/a. Aquest en fa una primera revisió.

      5. Els alumnes fan les correccions oportunes al primer esborrany. El resultat final és la descripció del personatge Nano.

 

 Visual i plàstica

      1.   Es planteja la següent situació:

 Drawing our Nano

Avui en Nano està content. La nit passada va veure la  super-lluna plena i està segur que aquest fet li portarà sort.
Pensa que està d'acord amb l'Elisabet: els verbs irregulars no són cap drama! i descriure's a ell mateix ha estat una activitat molt divertida.
Ara està amb la Martina anant cap a l'aula de plàstica. Ella li explica coses i en Nano, emocionat, pensa que la super-lluna ja està fent els seus efectes.
S'assenten de costat i esperen que la Núria, la professora de dibuix els hi expliqui el pla del dia.
És un treball en grup.... i en Nano i la Martina es busquen amb la mirada: treballaran plegats.
El dia no podia començar millor!

       
      2. El professor/a fa una introducció breu a la teoria i història de l'animació amb el suport de  http://xtec.cat/~rnieto/imatge/temes/cinema%20d'animacio.htm i https://ca.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3 .                            
https://ca.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3


       3. Explicació del projecte: Caldrà dibuixar el personatge Nano descrit a anglès i crear una animació.

     4. Cada membre del grup farà diferents dibuixos de com s'imagina en Nano i desprès el grup n'escollirà un per fer l'animació. També caldrà pensar quin moviment simètric i cíclic vol representar. 

     5. Creació dels primers esbossos. Concretar amb el grup el personatge, el moviment  i les posicions.

     6. Creació dels 8 a 12 dibuixos que formaran part de l'animació.

     7. Explicació de com crear una animació pas a pas amb el programa GIMP

     8. Creació de l'animació