Activitats

La seqüència didàctica consta de 8 activitats.

Cada activitat s’inicia amb una pregunta que sorgeix després de fer una observació a través dels ulls de Nano. 

Sovint la pregunta suggereix una hipòtesi que ens porta a una investigació (que pot ser experimental), la creació de models matemàtics, físics i químics i finalment es dóna resposta a la pregunta inicial.


Nosaltres proposem treballar les activitats d'aquesta seqüència seguint aquest ordre:

En Nano té mal de cap

És una activitat introductòria d'experimentació i modelització del  què succeeix amb l'índex superfície/volum quan reiteradament anem tallant un objecte en parts iguals.

Nano, what is nano? How small is nano? La nanoescala, la nanociènica i la nanotecnologia
L’activitat ens permet reflexionar i extreure conclusions de l’activitat En Nano té mal de cap.

Una "petita" investigació. Els conceptes Nano, Nanociència i Nanotecnologia.
És un treball individual i guiat que condueix als alumnes a respondre un seguit de preguntes relacionades amb els conceptes nano, nanociència i nanotecnologia. 

Describing and drawing our Nano
Els alumnes descriuen el personatge Nano, el dibuixen  i li donen moviment.

El dibuix d'allò molt petit i d'allò molt gran. Un viatge amb fotografies del zero a l'infinit
A travès de dibuixos i fotografies d’elements molt petits o molt grans a escales diferents, s’introdueixen els conceptes de macroescala, microescala i nanoescala i s’aprofundeix en la notació científica.

Quantes matemàtiques puc trobar en aquesta cançó?
Aquesta activitat és pensada com activitat complementària de matemàtiques després de treballar la notació científica o com a activitat interdisciplinar de les assignatures de matemàtiques i ciències naturals. Consisteix en realitzar un vídeo que doni resposta a un seguit de preguntes de caire matemàtic relacionades amb la lletra de la cançó Aniversari de Manel.

En Nano es posa la bata blanca
És un recull de sis activitats experimentals sobre el món nano utilitzant el mètode científic com a eina de treball.

En Nano observa les gotes de pluja.
En aquesta activitat s'experimenta amb diferents materials i es classifiquen segons la seva capacitat d’absorció.  

[les diferents activitats també es poden realitzar aïllades, sense connexió entre elles]