El dibuix d'allò molt petit i d'allò molt gran. Un viatge amb fotografies del zero a l'infinit

Objectius

  • Resoldre activitats on cal treballar l'escala, la nanoescala, la notació científica i els múltiples i submúltiples de les unitats del SI.

Continguts

  • Proporcions. L'escala.
  • Potències. Notació científica.

Descripció de l'activitat

L'activitat es realitza en parelles. Té una durada aproximada de 3 sessions.

El desenvolupament de l'activitat és el següent:

1. Es planteja la següent situació:

 El dibuix d’allò molt petit i d’allò molt gran

Avui en Nano està cansat i decideix passar-se la tarda mirant pel·lícules antigues que té el seu pare en un prestatge del menjador. Després de molt remenar agafa Un viatge al·lucinant (1966). El títol d’aquesta pel·lícula li sona molt… Abans de mirar- la decideix buscar quina n’és la trama.

Una estona més tard ho té clar: definitivament vol saber com acaba la història del professor Bennet.

http://www.catdialeg.cat/les-10-millors-pellicules-de-ciencia-ficcio/

Acaba la pel·lícula. Magnífica!

En Nano queda com embadalit: s’imagina com seria si fos petit, petit… com sortiria a les fotografies? com seria un dibuix seu? I si fos molt i molt gran?

Envoltat d’aquests pensaments torna de sobte a la realitat: la seva mare el crida a sopar.


Et proposem que acompanyis en Nano a un viatge del zero a l’infinit.


2. Els alumnes canvien l'aspecte del Nano (que suposem té un metre d'alçada): el fan 1000 vegades més alt i el dibuixen a escala.

3. Els alumnes canvien l'aspecte del Nano: el fan respectivament, 1000 vegades, 1000000 vegades i 1000000000 més baix i el dibuixen a escala.

4. Reflexionen i extreuen conclusions.

6. Els alumnes dissenyen una col·lecció de fotografies amb imatges d'objectes naturals realitzades a escales diferents.


El dibuix d'allò molt petit i d'allò molt gran. Un viatge amb fotografies del zero a l'infinit.odt